Book tid

Sportsskader

Sportsskader

En korrekt og hurtig behandling af en sportsskade mindsker følgerne efter skaden og afkorter således genoptræningsforløbet.  Du kan altså hurtigere genoptage din sport.

Sportsskader kan inddeles i akutte skader og overbelastningsskader.

De akutte skader som opstår pludseligt, f.eks når du træder forkert, får et slag på eller får en forstrækning af en muskel. Ved den akutte sportsskade overstiger belastningen vævets styrke, og vævet går i stykker.

Overbelastnings skader opstår derimod langsomt og symptomerne kommer snigende over tid. Typiske overbelastningsskader er tennisalbuer, smerter i achilles- eller og knæsenen.

Får du en alvorlig skade som knoglebrud og ledbåndsskader, skal du kontakte skadestuen. Ved sværere skader kan du få brug for at kontakte din læge eller en fysioterapeut.

Hvis du får en akut sportsskade, skal du gå i gang med behandling så hurtigt som muligt.

Du kommer bedst og hurtigst over din skade, hvis du tager det skadede område i brug, så snart du er klar. Hvis det stadig gør meget ondt, bør du vente lidt. Dog må du forvente smerter, når du tager området i brug igen. Start ud med få og korte bevægelser med efterfølgende ro og eventuel nedkøling.

Sportsskader kan behandles med RICEM-princippet, (Ro, Is, Compression, Elevation, Mobilisering).

Hvis du er usikker på, om du er klar, kan du få hjælp hos fysioterapeuten.

Book tid!

RICEM – Princippet

Ro, Is, Compression, Elevation, Mobilisering.

Ro

Når du har fået en akut skade, skal du stoppe din træning med det samme. Skaden begrænses, hvis du holder området i ro. Du kan bruge krykker eller en skulderslynge for at holde området i ro samtidig med, at du stadig kan udføre de fleste af dagligdagens aktiviteter.

Is

Hvis du køler området omkring skaden ned, bliver hævelsen mindre, og smerterne dæmpes. Du skal køle i 10-15 minutter ad gangen med ca. 2 timers mellemrum. Du risikerer forfrysninger, hvis du køler for kraftigt.

Compression

Kompression betyder tryk. Når du udsætter det skadede område for tryk, forhindrer du udsivning af blod og vævsvæske fra ødelagte blodkar.

Elevation

Højde reducerer hævelse og lindrer det beskadigede område. Mindre hævelse betyder mindre smerter. Prøv om muligt at holde det beskadigede område højere end dit hjerte er i 24-72 timer så ofte som muligt.

Mobilisering

Du kommer bedst og hurtigst over din skade, hvis du tager det skadede område i brug, så snart du er klar. Hvis det stadig gør meget ondt, bør du vente lidt. Dog må du forvente smerter, når du tager området i brug igen.